CÁC CA ĐẶC BIỆT

Âm tính giả NIPT

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. CA LÂM SÀNG Thai phụ …

Dương tính giả NIPT

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. Khảm khu trú bánh nhau …

Mẹ bị bất thường di truyền gây ảnh hưởng đến kết quả NIPT

Xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn NIPT là xét nghiệm dựa trên ADN ngoại bào của bánh nhau phóng thích vào trong máu mẹ. – Lấy mẫu máu từ thai phụ để tách chiết DNA ngoại bào …

Ngoài phạm vi khảo sát của NIPT

Dị tật bẩm sinh là bất kỳ sự bất thường về cấu trúc hoặc chức năng và có thể được xác định trước khi sinh, lúc mới sinh hoặc sau sinh. Những khiếm khuyết này có thể được gây ra …

Giới hạn của NIPT

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. CA LÂM SÀNG Thai phụ …

Dương tính giả NIPT do khảm khu trú bánh nhau

Thể khảm là thuật ngữ trong di truyền học dùng để chỉ một cơ thể hoặc mô có ít nhất hai tập hợp tế bào có bộ nhiễm sắc thể mang các gen khác hẳn. Khảm khu trú bánh nhau …