Chọn khóa học muốn tham dự, bấm “Tham gia khóa học” để đăng ký lần đầu, hoặc “Tiếp tục khóa học” để hoàn thành các khóa học dang dở. 

Chọn “Chương trình giáo dục” và bấm vào từng chủ đề/chương trình/hoạt động để tham dự đầy đủ. 

Bấm “Hoàn tất” ở cuối mỗi mục tham dự. 

Bác sĩ cần bấm Hoàn tất ở tất cả các mục để hoàn thành 1 khóa CME. Mỗi mục đã hoàn tất sẽ có tick xanh xác nhận. 

Bấm “KẾT THÚC KHÓA HỌC” ở chủ đề/hoạt động cuối cùng ở khung bên trái. 

Khóa học đã kết thúc thành công sẽ được lưu trong trang thông tin của Bác sĩ. Gene Solutions sẽ gửi email xác nhận thông tin CME, và tiến hành cấp CME theo quy định. 

Cuối mỗi khóa học, sẽ có bảng đánh giá chất lượng, Gene Solutions rất mong bác sĩ thực hiện để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng tốt hơn cho những CME sau. 

*Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kì thắc mắc nào, bác sĩ vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của GS để được giải đáp kịp thời. 

Trân trọng.